fbpx

2 แบงก์รัฐผนึกกำลัง สั่นระฆังโครงการ “SME D EXIM ARI CONNEXT” เติมเต็มบริการ พร้อมติดปีก SMEs สู่ตลาดโลก

 

2 สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ภายใต้กระทรวงการคลัง “SME D Bank” และ “EXIM BANK” สร้างมิติใหม่ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ไทย ผนึกกำลังเดินหน้าโครงการ “SME D EXIM ARI CONNEXT” เชื่อมโยงการสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ได้ครอบคลุมทุกระดับและทุกกลุ่มธุรกิจอย่างไร้รอยต่อ ทั้งด้านแหล่งทุน และด้านพัฒนาเพิ่มทักษะความรู้ ผลักดันสู่การเติบโตยั่งยืน

วันนี้ (21 ก.ค.66) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank และ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย หรือ EXIM BANK ในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “การส่งเสริมแหล่งทุนและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs สู่การค้าระหว่างประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน” (โครงการ “SME D EXIM ARI CONNEXT” เติมทุน เสริมทักษะ ยกระดับ SMEs ไทย สู่เวทีโลก) โดยทั้ง 2 หน่วยงานจะร่วมกันขับเคลื่อนและสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ไทย ผ่านการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกัน และส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs เข้าถึงบริการด้านการเงิน ผ่านผลิตภัณฑ์สินเชื่อหรือร่วมลงทุน ควบคู่ด้านการพัฒนา ช่วยเพิ่มศักยภาพธุรกิจ ยกระดับขีดความสามารถการแข่งขัน ผลักดันกิจการ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

 นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank กล่าวว่า สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐแต่ละแห่ง ต่างมีภารกิจหลัก และจุดเด่นเฉพาะตัว  ความร่วมมือครั้งนี้จะนำจุดเด่นของทั้ง SME D Bank และ EXIM BANK  มาให้บริการผู้ประกอบการ SMEs ได้อย่างครบถ้วน   โดยเชื่อมโยงข้อมูล และส่งต่อการให้บริการระหว่างกันตามความเหมาะสมของผู้ประกอบการ SMEs แต่ละราย  เปิดโอกาสเข้าถึงแหล่งทุน รวมถึงได้รับเสริมทักษะเติมความรู้จากทั้งสองสถาบันการเงิน

ทั้งนี้ SME D Bank  พร้อมให้บริการด้าน “การเงิน” ด้วยผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อเอสเอ็มอี คลอบคลุมทุกกลุ่มธุรกิจ นำไปใช้ได้ทั้งเสริมสภาพคล่องกิจการ ลงทุน ปรับปรุง ขยาย ปรับเปลี่ยนธุรกิจ  เงินทุนหมุนเวียน หรือรีไฟแนนซ์ วงเงินกู้สูงสุด 50 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยผ่อนปรน ผ่อนชำระนานสูงสุด 15 ปี และปลอดชำระเงินต้นสูงสุดถึง 24 เดือน ควบคู่บริการด้าน “การพัฒนา” ผ่านโครงการ SME D Coach ให้บริการคำปรึกษาแนะนำ โดยโค้ชมืออาชีพ ช่วยเพิ่มศักยภาพให้เอสเอ็มอีเดินหน้าสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน

Skip to content