fbpx

SME D Bank จัดหลักสูตร ‘ส่งเสริมวัฒนธรรม SMEDS One Team’ เหนือ-อีสาน รวมพลังสร้างความสามัคคี ขับเคลื่อนเอสเอ็มอีไทย ยกระดับธุรกิจก้าวสู่ความสำเร็จ

นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) เข้าร่วมเรียนรู้ในหลักสูตร “ส่งเสริมวัฒนธรรม SMEDS One Team” ครั้งที่ 2 เพื่อสร้างความสามัคคี รวมพลังทั้งองค์กรเป็น ONE Team เพื่อเป้าหมายหนึ่งเดียว “ธนาคารเพื่อเอสเอ็มอีไทย” สนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย ยกระดับธุรกิจ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ก้าวสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน ตลอดจนเสริมสร้างความสามัคคีและความผูกพัน เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ณ โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อเร็ว ๆ นี้

ประกาศข่าว ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566

Skip to content