fbpx

SME D Bank คิกออฟโครงการ CEO Network เชื่อมโยงเครือข่าย สร้างสังคมผู้ประกอบการ ยกระดับธุรกิจเพิ่มขีดความสามารถเติบโตยั่งยืน


ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank  ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยศิลปากร จัด โครงการ CEO Network มองภาพกว้าง สร้างวิสัยทัศน์ พบโอกาสทางธุรกิจ ประจำปี 2566 โดยผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ หมุนเวียนมามอบความรู้ ประสบการณ์ สนับสนุนลูกค้า SME D Bank  ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และกลุ่มผู้บริหารระดับสูงองค์กร ให้มีความรู้ที่ทันสมัย อีกทั้ง สร้างโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายเกิดสังคมผู้ประกอบการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เชื่อมโยงเครือข่ายลูกค้าระหว่างกัน เพื่อเพิ่มศักยภาพธุรกิจ อีกทั้ง สร้างโอกาสเข้าถึงเงินทุน ต่อยอดขยายธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

สำหรับโครงการฯ เริ่มเปิดอย่างเป็นการทางในวันที่ 21 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ฉัตรชัย ธนาฤดี กรรมการธนาคาร  ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์ธุรกิจ มาบรรยายพิเศษในหัวข้อ “พลังของ DATA และการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการเติบโตของธุรกิจ” (The Power of Data, How to Use Analytics to Drive Business Growth) จัด ณ โรงแรมโฟร์วิงส์ สุขุมวิท 26

Skip to content