fbpx

SME D Bank จัดประชุม CG – CSR ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ตอกย้ำบทบาทวัฒนธรรมองค์กร รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

SME D Bank จัดประชุม “CG – CSR” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
ตอกย้ำบทบาทวัฒนธรรมองค์กร “รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม”

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank โดย ดร.ฉัตรชัย ธนาฤดี กรรมการธนาคาร นายเจษฎา ช.เจริญยิ่ง และ นายชาตรี เวทสรณสุธี   รองกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร พนักงาน ร่วมลงพื้นที่จัดการประชุมสัญจรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ครั้งที่ 1/2565  เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างผู้บริหารและพนักงาน ในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตอกย้ำบทบาทความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึง ผู้มีส่วนได้เสีย ของธนาคาร  ณ จังหวัดระยอง

    

Skip to content