fbpx

Open House รับสมัครงานในโครงการ รถม้าเติมทุน ส่งเสริม SMEs ไทย ฉับไว ไปถึงถิ่น

 

Open House รับสมัครงานในโครงการ รถม้าเติมทุน ส่งเสริม SMEs ไทย ฉับไว ไปถึงถิ่น

 

 

เมื่อวันที่ 6 และ 7 มกราคม  2561 ทีผ่านมา ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย หรือ  SME Development Bank สถาบันการเงินของรัฐ สังกัดกระทรวงการคลังและกระทรวงอุตสาหกรรม ได้เปิดบ้านสำนักงานใหญ่ Oper House รับสมัครผู้ปฏิบัติงานงาน “โครงการ รถม้าเติมทุน ส่งเสริม SMEs ไทย ฉับไว ไปถึงถิ่น” ให้กับผู้ที่สนใจสมัครเข้าปฏิบัติงาน ซึ่งโครงการฯ นี้เปิดรับสมัครผู้ปฏิบัติงาน สัญญาจ้างมีกำหนดระยะเวลา 2 ปี ใน 2 ตำแหน่งงาน คือ ด้านส่งเสริมผู้ประกอบการ และด้านวิเคราะห์ผู้ประกอบการ โดยเปิดโอกาสให้ผู้สมัครสามารถเลือกพื้นที่ในการทำงานได้ทั่วประเทศ และหลังจากจบโครงการผู้ปฏิบัติงานทั้งหมดมีโอกาสเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจของธนาคาร SME Development Bank 

 

การเปิดรับสมัครผู้ปฏิบัติงานงานครั้งนี้ ได้รับมาความสนใจจากผู้สมัครจากภาคต่างๆ ทั่วประเทศเป็นจำนวนมาก กว่า 2,800 คน ซึ่งทีมผู้บริหารธนาคารฯ ได้ร่วมกันคัดเลือกผู้สมัครอย่างเข้มข้น เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีศักยภาพพร้อมออกพื้นที่ส่งเสริมสนับสนุน SMEs ไทย

 

ในงานนี้คุณมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารได้เข้าร่วมสังเกตการณ์พร้อมให้กำลังใจผู้สมัครงานทุกคนให้ประสบความสำเร็จผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงาน “โครงการ รถม้าเติมทุน ส่งเสริม SMEs ไทย ฉับไว ไปถึงถิ่น”

Skip to content