fbpx

SME D Bank ก้าวสู่ปีที่ 19 ร่วมบริจาคสมทบทุนแก่โรงพยาบาลทหารผ่านศึก เพื่อจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์

 

 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา   นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank ร่วมบริจาคเงินที่ได้รับจากหน่วยงานพันธมิตร ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนลูกค้าผู้ประกอบการ ประชาชนทั่วไปที่มาร่วมแสดงความยินดีในโอกาสคล้ายวันสถาปนา SME D Bank ก้าวสู่ปีที่ 19 (จัดในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา  ) แก่โรงพยาบาลทหารผ่านศึก จำนวน 387,200 บาท  เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ โดยมี เรือตรีหญิงธิดานุช เพียรชูชัย ผู้ชำนาญการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบ ณ  สำนักงานใหญ่ SME D Bank อาคาร SME Bank Tower

Skip to content