fbpx

SME D Bank ขยายเวลารับสมัครเข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย 2 เดือน ถึงสิ้นเดือนสิงหาคม นี้

SME D Bank ขยายเวลารับสมัครเข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย 2 เดือน ถึงสิ้นเดือนสิงหาคม นี้

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank เผยว่า จากที่ธนาคารได้ดำเนินมาตรการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการยกระดับป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ของทางการ ผ่านมาตรการพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย  2 เดือน  โดยเปิดให้แจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการ ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2564  ที่ผ่านมา และกำหนดปิดรับแจ้งความประสงค์ในวันที่ 15 สิงหาคม 2564 นี้   ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าธนาคารเข้าถึงมาตรการได้ครอบคลุมทั่วถึงยิ่งขึ้น  ธนาคารได้ขยายระยะเวลารับสมัครเข้าร่วมมาตรการชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย 2 เดือน ออกไปจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 นี้   โดยลูกค้าธนาคารสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการได้ผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ ของธนาคาร เช่น เว็บไซต์ https://www.smebank.co.th  ,  LINE OA : SME Development Bank  และแอปพลิเคชัน SME D Bank ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ IOS และ Android  เป็นต้น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  Call Center 1357

Skip to content