fbpx

SME D Bank ขอแจ้งเหตุการณ์ กรณีพนักงานประจำสำนักงานใหญ่ 1 ราย ติดเชื้อโรค COVID-19

 

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.)  หรือ SME D Bank   ได้รับรายงานมีพนักงาน 1 ราย ประจำสำนักงานใหญ่ อาคาร SME Bank Tower  ว่า ญาติที่ใกล้ชิดติดเชื้อโรค COVID-19 จึงเข้าตรวจหาเชื้อ และทราบผลเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2564  ว่า ติดเชื้อโรค COVID-19 โดยเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา พนักงานรายดังกล่าว ได้เข้ามาทำงานที่สำนักงานใหญ่ ชั้น 28 อาคาร SME Bank Tower  เฉพาะในช่วงเช้า  และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้บริการลูกค้าแต่อย่างใด

 

ทั้งนี้  ธนาคารได้ดำเนินมาตรการป้องกันและเฝ้าระวัง ดังนี้

  1. พนักงานที่มีความเกี่ยวข้องกับพนักงานคนดังกล่าว ให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อโรค และ/หรือ Self-Quarantine ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 19-25 เมษายน 2564 ซึ่งต่อเนื่องมาจากวันที่ 12-18 เมษายน 2564  และมีการติดตามสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด

2.ปิดพื้นที่สำนักงานใหญ่ ชั้น 28 อาคาร SME Bank Tower  ในวันที่ 19-21 เมษายน 2564 เพื่อทำความสะอาด ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข

3.พนักงานผู้ติดเชื้อโรค COVID-19 ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างกักตัว รอเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล โดยได้จัดทำ Timeline เรียบร้อยแล้ว

  1. ธนาคาร ได้รายงานเรื่องดังกล่าว ให้กระทรวงสาธารณสุข และธนาคารแห่งประเทศไทย รับทราบแล้ว

SME D Bank  มีความห่วงใย และตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยจะยึดการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

 

Skip to content