fbpx

SME D Bank ขอแจ้งเหตุการณ์ COVID-19 พื้นที่ สำนักงานใหญ่ SME D Bank อาคาร SME Bank Tower

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.)  หรือ SME D Bank ขอแจ้งเหตุการณ์ COVID-19
พื้นที่ : สำนักงานใหญ่ SME D Bank อาคาร SME Bank Tower

เหตุการณ์ :
พนักงานสำนักงานใหญ่ ประจำชั้น 4 จำนวน 1 ราย ติดเชื้อโรค COVID-19
ทั้งนี้  พนักงานรายดังกล่าว เข้ามาทำงานที่สำนักงานใหญ่ วันที่ 27 และ 30 เมษายน 2564 โดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้บริการลูกค้าแต่อย่างใด

การดำเนินการด้านพนักงาน:
-พนักงานผู้ติดเชื้อโรค COVID-19 ได้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล และจัดทำ Timeline เรียบร้อยแล้ว
-พนักงานที่เกี่ยวข้องมีความเสี่ยงสูง (สีส้ม) และมีความเสี่ยง (สีเหลือง)  เข้าสู่กระบวนการ Self-Quarantine ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขเป็นที่เรียบร้อย ตั้งแต่วันที่ 1 ไปจนถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 โดยมีการติดตามสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด

การดำเนินการด้านสถานที่ :
-ทำความสะอาดพื้นที่ชั้นต่าง ๆ และพื้นที่ส่วนกลางของสำนักงานใหญ่  อาคาร SME Bank Tower ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2564

Skip to content