fbpx

SME D Bank ขอแจ้งเหตุการณ์ COVID-19 พื้นที่ อาคารสำนักงานสาขาบางบัวทอง

SME D Bank ขอแจ้งเหตุการณ์ COVID-19

พื้นที่ : อาคารสำนักงานสาขาบางบัวทอง

เหตุการณ์ :   เนื่องจากเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา พระภิกษุ อายุ 68 ปี วัดละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี  รับกิจนิมนต์มาทำบุญ ณ อาคารสำนักงานสาขาบางบัวทอง  ซึ่งต่อมา พระภิกษุรูปดังกล่าว ติดเชื้อโรค COVID-19  ทำให้พนักงานสาขาที่ร่วมงาน และผู้เกี่ยวข้อง อยู่ในกลุ่มมีความเสี่ยง

การดำเนินการ

พนักงาน :

–  เบื้องต้นพนักงานสาขาบางบัวทอง   ทุกคนไม่มีอาการใด ๆ ทั้งสิ้น อย่างไรก็ตาม วันที่ 4 มกราคม 2564 จะให้พนักงานทุกคนเข้าตรวจเชื้อโรค COVID-19

–   ให้พนักงานที่มีความเสี่ยงสูงกักตัวตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข

สถานที่ :

–   ปิดพื้นที่ อาคารสำนักงานสาขาบางบัวทอง    เป็นการชั่วคราว ระหว่างวันที่  4-6 มกราคม 2564  เพื่อทำความสะอาด ฆ่าเชื้อโรค ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข

สามารถใช้บริการได้ที่สาขาใกล้เคียง  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Call Center 1357

 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

Skip to content