fbpx

SME D Bank ขานรับนโยบายรัฐบาล ลดเสี่ยงแพร่ระบาดโควิด-19 สั่งพนักงาน WFH เต็มพิกัด ปรับเวลาปิดทำการสาขาทั่วประเทศ

SME D Bank ขานรับนโยบายรัฐบาล ลดเสี่ยงแพร่ระบาดโควิด-19

สั่งพนักงาน WFH เต็มพิกัด ปรับเวลาปิดทำการสาขาทั่วประเทศ  

 

SME D Bank ดำเนินการตามมาตรการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ของรัฐบาล และสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ     สั่งพนักงาน WFH อย่างน้อย  50%  จนกว่าสถานการณ์จะผ่อนคลาย และปรับเปลี่ยนเวลาปิดทำการสาขาทั่วประเทศ  ไม่เกินเวลา 15.30 น.

นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ระลอกใหม่  ที่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และพบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนในหลายจังหวัด  รัฐบาลจึงขอความร่วมมือให้หน่วยงานราชการปฏิบัติมาตรการส่วนบุคคล และมาตรการในสถานที่ทำงาน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่  รวมถึง สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ  ได้ออกมาตรการลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายของโควิด-19 ระลอกใหม่

ดังนั้น SME D Bank พร้อมดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล และสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ    โดยให้พนักงานส่วนสำนักงานใหญ่ ดำเนินมาตรการปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย  (Work From Home : WFH) ในวันที่ 16 เมษายน 2564 เต็มจำนวน 100% และตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน  2564 ไปตลอดทั้งเดือนเมษายน 2564 หรือจนกว่าสถานการณ์จะผ่อนคลาย  ให้พนักงาน WFH อย่างน้อย  50% ขึ้นไป  โดยจะนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง  ๆ  มาช่วยในการทำงาน  สามารถให้บริการลูกค้าได้ต่อเนื่อง  เช่น การประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ วิดีโอคอล   เป็นต้น

อีกทั้ง   เปลี่ยนแปลงเวลาปิดทำการสาขาทั่วประเทศ  โดยส่วนเคาน์เตอร์รับชำระเงินประจำสาขา   ปิดไม่เกินเวลา 14.30 น. และบริการอื่น ๆ ของสาขาทั่วประเทศ  ปิดไม่เกินเวลา 15.30 น.  อย่างไรก็ตาม ลูกค้าและผู้ประกอบการเอสเอ็มอี สามารถยื่นความประสงค์ขอสินเชื่อผ่านช่องทางออนไลน์ได้หลากหลาย ตลอด 24 ชั่วโมง เช่น LINE Official Account: SME Development Bank   เว็บไซต์  https://www.smebank.co.th/  แอปพลิเคชัน “SME D Bank” ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ IOS และ Android   สแกน QR Code  ในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Call Center 1357

นอกจากนั้น ธนาคารยังมีมาตรการเชิงรุกอื่น ๆ  เพื่อยกระดับป้องกันโควิด-19 ขั้นสูงสุด เช่น    ให้พนักงานทุกคน ต้องรายงานสุขภาพ พร้อมให้จัดทำ Timeline ทุกวัน (Self Declaration)     งดจัดกิจกรรมเสี่ยงที่ก่อให้เกิดการรวมตัวของกลุ่มคนจำนวนมาก เช่น การอบรม อีกทั้ง งดเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงต่าง ๆ พร้อมทำการสำรวจ และประเมินความเสี่ยงการเดินทางของพนักงานในช่วงหยุดยาว เป็นต้น

“SME D Bank ในฐานะสถาบันการเงินเพื่อเอสเอ็มอีไทย พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19    โดยได้เน้นย้ำพนักงานทุกคนให้ดูแลตัวเองให้ดีที่สุด และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด  เชื่อว่า ถ้าทุกคนทุกฝ่ายร่วมมือกัน อีกไม่นาน เราจะสามารถข้ามผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้ด้วยดี” นางสาวนารถนารี กล่าว

Skip to content