fbpx

SME D Bank จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 ผ่าน E-Meeting รายงานผลการดำเนินงานปี 2563 และทิศทางการดำเนินงานในปี 2564

SME D Bank จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 ผ่าน E-Meeting
รายงานผลการดำเนินงานปี 2563 และทิศทางการดำเนินงานในปี 2564

วันนี้ (28 พ.ค.) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามมาตรการป้องกันโควิด-19 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานปี 2563 และทิศทางการดำเนินงานในปี 2564  โดยมีนายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  ในฐานะประธานกรรมการธนาคาร   เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยนางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ  เข้าร่วมรายงานผลการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมแก้ววิเชียร อาคาร SME Bank Tower  ขณะที่ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

 

Skip to content