fbpx

SME D Bank จัดงานคล้ายวันสถาปนา ก้าวสู่ปีที่ ๑๙

SME D Bank จัดงานคล้ายวันสถาปนา ก้าวสู่ปีที่ ๑๙

เดินหน้า ‘เติมความรู้คู่ทุน’ พัฒนาเอสเอ็มอีไทยสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน

วันนี้ (18 ธันวาคม 2563) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank จัดงานคล้ายวันสถาปนาก้าวสู่ปีที่ 19 พร้อมเคียงข้างสนับสนุนเอสเอ็มอีไทย ยึดมั่น “เติมความรู้คู่ทุน” ผ่านบริการทางการเงินครบวงจรควบคู่พัฒนาความสามารถให้เอสเอ็มอีไทยสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน โดยมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อเป็นสิริมงคล ทั้งนี้ SME D Bank ได้รับเกียรติจากหน่วยงานพันธมิตร ภาครัฐ ภาคเอกชน และลูกค้าผู้ประกอบการ ตลอดจนประชาชนทั่วไป เดินทางเข้าร่วมแสดงความยินดีอย่างอบอุ่น พร้อมร่วมบริจาคเงินแก่โรงพยาบาลทหารผ่านศึก นับเป็นน้ำใจสำคัญที่สร้างความภาคภูมิใจ และเป็นแรงผลักดันให้ SME D Bank ดำเนินงานตามภารกิจหลักต่อไป ณ สำนักงานใหญ่ SME D Bank อาคาร SME Bank Tower

 

Skip to content