fbpx

SME D Bank จัดทำ E-book บันทึก 20 ปี เคียงคู่ดูแลเอสเอ็มอีไทย

SME D Bank จัดทำ E-book บันทึก 20 ปี เคียงคู่ดูแลเอสเอ็มอีไทย
ผ่าน “95 สุดยอดผู้ประกอบการ” ช่วยปลุกไฟใช้เป็นต้นแบบพาสู่ความสำเร็จ

นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank  เผยว่า   SME D Bank ได้จัดทำ E-book “95 SMEs D Story”   เนื่องในโอกาสแห่งความภาคภูมิใจที่ SME D Bank ยืนหยัดบทบาทธนาคารเพื่อเอสเอ็มอีไทย คอยเคียงข้างสนับสนุนด้านการเงินและการพัฒนา พาผู้ประกอบการสู่ความสำเร็จมาต่อเนื่องยาวนาน จนปีนี้ (2565) ก้าวสู่ปีที่ 20 โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ธนาคารยกระดับการทำงานต่อเนื่อง จนคว้ารางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2564 ประเภท “รางวัลพัฒนาองค์กรดีเด่น” จากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)  ทั้งนี้ ภายในเล่ม บันทึกเส้นทางความสำเร็จจากตัวแทนลูกค้า SME D Bank จำนวน 95 รายจาก 95 สาขาทั่วประเทศ ที่เป็นต้นแบบแห่งความมุ่งมั่น ทุ่มเท ยกระดับพัฒนาศักยภาพ โดยมี SME D Bank เคียงข้างช่วยเหลือดูแลตลอดเส้นทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการเติมทุน ยกระดับมาตรฐานบัญชี การผลิต ส่งเสริมการตลาด เป็นต้น  ซึ่งสาระความรู้ภายในเล่ม มีคุณค่าอย่างยิ่ง ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี รวมถึง ผู้มีฝันอยากเป็นเจ้าของธุรกิจ  สามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางพัฒนา ต่อยอด หรือสร้างธุรกิจใหม่ เพื่อจะก้าวสู่ความสำเร็จได้เช่นกัน

สามารถดาวน์โหลด E-Book “95 SMEs D Story”  ฟรี โดย คลิก  หรือสแกน QR Code ในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์  หรือเว็บไซต์ของ SME D Bank ( https://www.smebank.co.th/ ) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Call Center 1357

Skip to content