fbpx

SME D Bank จัดเสวนา ทำไม SMEs ต้องปรับตัวเข้าสู่ E-Commerce

SME D Bank จัดเสวนา‘ทำไม SMEs ต้องปรับตัวเข้าสู่ E-Commerce’

เติมความรู้คู่ทุน เพิ่มศักยภาพเสริมแกร่งธุรกิจ ก้าวทันแนวโน้มตลาด

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank พร้อม “เติมความรู้คู่ทุน”เพิ่มศักยภาพ เสริมแกร่งธุรกิจเอสเอ็มอีไทยปรับตัวขยายตลาด            E-Commerce จัดเสวนา “ทำไม SMEs ต้องปรับตัวเข้าสู่ E-Commerce” ในวันที่ 6 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องแก้ววิเชียร ชั้น 11 อาคาร SME Bank Tower (สำนักงานใหญ่) โดยวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ คุณแดน ศรมณี ผู้เชี่ยวชาญด้านแบรนด์, คุณสิวพงศ์            สัจจะวัฒนวิมล บริษัท เนทีฟ ฟู้ด จำกัด และคุณจตุพร เกตุจันทร์ บริษัท เซสซี่ อันลิมิต จำกัด ที่จะมาร่วมกันถ่ายทอดประสบการณ์และเทคนิคการทำตลาด E-Commerce ช่วงก่อนและหลังโควิด-19 รวมถึงแนะแนวทางที่ SMEs ควรปรับตัวอย่างไรให้พร้อมกับตลาดออนไลน์ เปรียบเทียบระหว่าง E-commerce กับ Social Commerce และแก้ปม ยอดขายน้อยลงควรทำอย่างไร งานนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น แถมพิเศษ! สำหรับผู้เข้าร่วมงานสามารถรับบริการให้ปรึกษาแนะนำผลิตภัณฑ์สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำจาก SME D Bank ผู้สนใจสมัครได้ที่ QR Code ในโปสเตอร์หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการ โทร.02-265-4494

Skip to content