fbpx

SME D Bank จัดเสวนา เติมความรู้ คู่เงินทุน ฟรี หนุนเอสเอ็มอี จ.ตรัง ก้าวไกลสู่ 4.0

 

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank พร้อมหน่วยงานพันธมิตร เดินหน้าติดอาวุธหนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีภาคใต้ และใกล้เคียง ในกิจกรรม “เติมความรู้ SME คู่เงินทุน” ภายในงานพบกับหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ การบริหารการเงินอย่างง่าย การจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย การจัดทำภาษีสำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เปิดประตูเชื่อมโยงผู้ประกอบการให้เข้าถึงมาตรการสนับสนุนจากภาครัฐ พร้อมบริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจจากผู้เชี่ยวชาญภายในงาน ฟรี งานจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 12.30-16.00 น. ณ นครา บอลรูม 1 โรงแรมเรือรัษฎา จังหวัดตรัง ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ทาง https://bit.ly/2IqulEj หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1357

Skip to content