fbpx

SME D Bank จัด ‘Town Hall Meeting’ มอบนโยบายพนักงานทั่วประเทศ เดินหน้า ‘เติมทุนคู่พัฒนา’ สนับสนุนเอสเอ็มอีไทย เติบโต เข้มแข็ง ยั่งยืน

 

SME D Bank จัด ‘Town Hall Meeting’ มอบนโยบายพนักงานทั่วประเทศ

เดินหน้า ‘เติมทุนคู่พัฒนา’ สนับสนุนเอสเอ็มอีไทย เติบโต เข้มแข็ง ยั่งยืน

นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank เป็นประธานการจัดประชุม “Town Hall Meeting” ประจำไตรมาส 2 ปี 2566 ในรูปแบบออนไซต์ควบคู่กับออนไลน์ เพื่อมอบนโยบายการดำเนินงานช่วงไตรมาสที่ 3 และ 4 ของปี 2566 ให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ธนาคารทั่วประเทศ โดยเน้นย้ำให้มุ่งมั่นสานต่อบทบาทการเป็น “ธนาคารเพื่อเอสเอ็มอีไทย” สนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีตลอดเส้นทางธุรกิจ ผ่านกระบวนการ “เติมทุนคู่พัฒนา” พาเข้าถึงแหล่งเงินทุน วงเงินกู้สูงสุดถึง 50 ล้านบาทต่อราย ควบคู่กับช่วยพัฒนายกระดับธุรกิจผ่านโครงการ “SME D Coach” เพื่อให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน พร้อมกล่าวชื่นชมการทำหน้าที่ของพนักงานทุกคนที่ผ่านมา ในการร่วมแรงร่วมใจกันผลักดันงานต่าง ๆ สำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ จัด ณ โรงแรม เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 12 พ.ค.66

 

Skip to content