fbpx

SME D Bank จับมือพันธมิตร หนุนลูกค้าร่วมลงทุนจดทะเบียนเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ

SME D Bank จับมือพันธมิตร หนุนลูกค้าร่วมลงทุนจดทะเบียนเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) จัดงาน “CBCE Orientation Day 2020” โครงการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ รุ่นที่ 5 ประจำปี 2563 โดยธนาคารร่วมสนับสนุนทั้งองค์ความรู้คู่แหล่งเงินทุน เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกค้าผู้ประกอบการในโครงการร่วมลงทุนของธนาคาร ได้เสริมศักยภาพเพิ่มขีดความสามารถ เตรียมความพร้อมในทุกมิติ เพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพฯ โครงการจะมีที่ปรึกษาจากผู้บริหารองค์กรชั้นนำของบริษัทจดทะเบียน และที่ปรึกษาด้านธุรกิจระดับประเทศคอยดูแลเป็นพี่เลี้ยงอย่างใกล้ชิด ภายงานใน นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ รองกรรมการผู้จัดการ รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการ SME D Bank ได้รับเกียรติร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “กิจการเติบโตไปกับกองทุนร่วมลงทุน (Venture Capital Fund)” เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

    

Skip to content