fbpx

SME D Bank จับมือ กนอ. หนุน SMEs เดินหน้าธุรกิจเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จัดเต็มมาตรการการเงินคู่การพัฒนา ยกระดับสู่ BCG Model เติบโตอย่างยั่งยืน

 

SME D Bank จับมือ กนอ. หนุน SMEs เดินหน้าธุรกิจเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 

จัดเต็มมาตรการการเงินคู่การพัฒนา  ยกระดับสู่ BCG Model เติบโตอย่างยั่งยืน

 

 

 

นายโมกุล โปษยะพิสิษฐ์ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank ธนาคารเพื่อเอสเอ็มอีไทย ส่งเสริมผู้ประกอบการสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ตามยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย ด้วยเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model) โดย SME D Bank ร่วมกับ นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ในฐานะประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจการส่งเสริมมาตรการสนับสนุนทางการเงิน เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน การใช้พลังงานทางเลือก และพลังงานทดแทน เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยพร้อมสนับสนุนด้วย 2 มาตรการ ควบคู่กันทั้งด้าน “การเงิน” และ “การพัฒนา” สนับสนุนเอสเอ็มอีที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม เข้าถึงแหล่งเงินทุน เสริมสภาพคล่อง ผ่านผลิตภัณฑ์สินเชื่อ อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 4.5% ต่อปี วงเงินกู้สูงสุด 50 ล้านบาท ผ่อนนานสูงสุด 10 ปี   และพัฒนายกระดับกิจการ นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาปรับใช้ ก้าวสู่ “ธุรกิจสีเขียว” ดูแลธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เติบโตอย่างยั่งยืนตามแนวทาง BCG Model จัดขึ้น ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา

 

 

 

 

 

 

SME D Bank จับมือ กนอ. หนุน SMEs เดินหน้าธุรกิจเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 

จัดเต็มมาตรการการเงินคู่การพัฒนา  ยกระดับสู่ BCG Model เติบโตอย่างยั่งยืน

 

 

 

นายโมกุล โปษยะพิสิษฐ์ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank ธนาคารเพื่อเอสเอ็มอีไทย ส่งเสริมผู้ประกอบการสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ตามยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย ด้วยเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model) โดย SME D Bank ร่วมกับ นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ในฐานะประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจการส่งเสริมมาตรการสนับสนุนทางการเงิน เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน การใช้พลังงานทางเลือก และพลังงานทดแทน เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยพร้อมสนับสนุนด้วย 2 มาตรการ ควบคู่กันทั้งด้าน “การเงิน” และ “การพัฒนา” สนับสนุนเอสเอ็มอีที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม เข้าถึงแหล่งเงินทุน เสริมสภาพคล่อง ผ่านผลิตภัณฑ์สินเชื่อ อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 4.5% ต่อปี วงเงินกู้สูงสุด 50 ล้านบาท ผ่อนนานสูงสุด 10 ปี   และพัฒนายกระดับกิจการ นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาปรับใช้ ก้าวสู่ “ธุรกิจสีเขียว” ดูแลธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เติบโตอย่างยั่งยืนตามแนวทาง BCG Model จัดขึ้น ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา

 

 

SME D Bank จับมือ กนอ. หนุน SMEs เดินหน้าธุรกิจเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 

จัดเต็มมาตรการการเงินคู่การพัฒนา  ยกระดับสู่ BCG Model เติบโตอย่างยั่งยืน

นายโมกุล โปษยะพิสิษฐ์ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank ธนาคารเพื่อเอสเอ็มอีไทย ส่งเสริมผู้ประกอบการสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ตามยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย ด้วยเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model) โดย SME D Bank ร่วมกับ นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ในฐานะประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจการส่งเสริมมาตรการสนับสนุนทางการเงิน เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน การใช้พลังงานทางเลือก และพลังงานทดแทน เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยพร้อมสนับสนุนด้วย 2 มาตรการ ควบคู่กันทั้งด้าน “การเงิน” และ “การพัฒนา” สนับสนุนเอสเอ็มอีที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม เข้าถึงแหล่งเงินทุน เสริมสภาพคล่อง ผ่านผลิตภัณฑ์สินเชื่อ อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 4.5% ต่อปี วงเงินกู้สูงสุด 50 ล้านบาท ผ่อนนานสูงสุด 10 ปี   และพัฒนายกระดับกิจการ นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาปรับใช้ ก้าวสู่ “ธุรกิจสีเขียว” ดูแลธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เติบโตอย่างยั่งยืนตามแนวทาง BCG Model จัดขึ้น ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา

 

 

 

 

 

Skip to content