fbpx

SME D Bank จับมือ กรมอนามัย จัดสัมมนาออนไลน์ กลุ่มธุรกิจโรงงาน ยกระดับการคัดกรอง สร้างมาตรฐานความปลอดภัย ห่างไกลจากโควิด-19

SME D Bank จับมือ กรมอนามัย จัดสัมมนาออนไลน์ ‘กลุ่มธุรกิจโรงงาน’
ยกระดับการคัดกรอง สร้างมาตรฐานความปลอดภัย ห่างไกลจากโควิด-19

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank ร่วมกับ      กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จัดกิจกรรมเพื่อผู้ประกอบการเอสเอ็มอี กลุ่มธุรกิจโรงงาน สร้างมาตรฐานความปลอดภัย ห่างไกลจากโควิด-19 ในรูปแบบสัมมนาออนไลน์ “SME D ร่วมใจ เปิดโรงงานปลอดภัย กับ THAI STOP COVID+” ในวันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานสามารถตรวจสอบมาตรการป้องกันโควิด-19 ผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop Covid  และ Thai Save Thai ยกระดับการคัดกรองคนก่อนเข้างานอย่างเข้มงวด พร้อมป้องกันผู้ที่มีความเสี่ยงแพร่เชื้อในสถานประกอบการ โดยสถานประกอบการที่ประเมินตนเองจะได้รับการรับรองตามมาตรฐาน E-Certification จากกรมอนามัย ช่วยสร้างความมั่นใจในการเปิดดำเนินงาน ลดความเสี่ยงต้องหยุดหรือปิดกิจการ ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ ด้วยการสแกน QR Code ในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ หรือลิงค์ https://bit.ly/2U8MShL สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call CENTER 1357

Skip to content