fbpx

SME D Bank จับมือ ปตท. สร้างโอกาสเอสเอ็มอีไทยขยายช่องทางตลาด

SME D Bank จับมือ ปตท. สร้างโอกาสเอสเอ็มอีไทยขยายช่องทางตลาด

เชิญฝากร้านขายสินค้าฟรี บนตลาดออนไลน์ “www.ชุมชนยิ้มได้.com”

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank ร่วมกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “สร้างพลัง SMEs ก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน” ภายใต้โครงการชุมชนยิ้มได้ สนับสนุนและสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่เป็นลูกค้า SME D Bank และทั่วไป เพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าบนตลาดออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม www.ชุมชนยิ้มได้.com  ช่วยเพิ่มยอดขายและสร้างรายได้   โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น  ลูกค้า SME D Bank และผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้โดยคลิกลิงค์ : https://qrgo.page.link/WfvWS    หรือสแกน QR Code ในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์   พร้อมอธิบายข้อมูลต่าง ๆ เช่น ชื่อสินค้า, ชื่อกิจการหรือชื่อร้านค้า, รายละเอียดสินค้า, ราคา, ช่องทางการติดต่อ และรูปภาพสินค้าที่ชัดเจนและสวยงาม เป็นต้น  การคัดเลือกธุรกิจได้เข้าร่วมกิจกรรม จะผ่านการพิจารณาจากกลุ่ม ปตท.และ SME D Bank เท่านั้น  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Call Center โทร.1357

Skip to content