fbpx

SME D Bank จับมือ พพ. ส่งเสริมเอสเอ็มอีการเกษตรใช้พลังงานทดแทน ยกระดับปรับเปลี่ยน ก้าวทันเทรนด์โลกยุคใหม่

SME D Bank จับมือ พพ. ส่งเสริมเอสเอ็มอีการเกษตรใช้พลังงานทดแทน

ยกระดับปรับเปลี่ยน ก้าวทันเทรนด์โลกยุคใหม่

วันนี้ (17 ธันวาคม 2562) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank โดย นายสมานพงษ์ เกลี้ยงลำยอง รองกรรมการผู้จัดการ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “ว่าด้วยพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน” กับ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เพื่อสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก และพลังงานสะอาด เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนเพิ่มมูลค่าผลผลิต รวมทั้งส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่เกษตรกร ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และธุรกิจชุมชนภายใต้โครงการประชารัฐสร้างไทย โดย ธพว. ส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งด้านการความรู้ และแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยพิเศษในการยกระดับปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีก้าวทันเทรนด์โลกยุคใหม่   ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

    

   

Skip to content