fbpx

SME D Bank จับมือ พม. ปั้นโครงการ สานฝัน ฝึกอาชีพ สร้างรายได้ เติมคุณภาพชีวิตเพื่อผู้ด้อยโอกาส ลดเหลื่อมล้ำ นำสังคมไทยอยู่ดีมีสุข

SME D Bank ประสานพลัง พม. ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ผ่านโครงการ “สานฝัน ฝึกอาชีพ สร้างรายได้” ประเดิมฝึกอบรมทำดอกไม้จากผ้าฝ้ายย้อมครามให้แก่ชุมชน อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ  พร้อมเชื่อมโยงลูกค้าธนาคารขยายช่องทางตลาด ชูช่วยลดความเหลื่อมล้ำ นำพาสู่สังคมแห่งความสุข
นายพงชาญ สำเภาเงิน รองกรรมการผู้จัดการ รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการ  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.)  หรือ SME D Bank  กล่าวว่า ธนาคาร ร่วมกับ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) โดยนายธนสุนทร สว่างสาลี รองอธิบดี ภายใต้สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จัดโครงการ “สานฝัน ฝึกอาชีพ สร้างรายได้” เพื่อเปิดโอกาสสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสตรี เยาวชน ผู้ว่างงาน  คนพิการ และผู้สูงอายุ ที่ประสบปัญหาทางสังคมทั่วประเทศ ได้มีอาชีพ มีรายได้  พึ่งพาตัวเองได้  สามารถดำรงอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
เบื้องต้น ร่วมกับศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ศรีสะเกษ ภายใต้การดูแลของ สค.  โดยธนาคารจัดทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญฝึกอบรมการทำดอกไม้จากผ้าฝ้ายย้อมครามให้แก่กลุ่มอาชีพดอกลำดวน  อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ เพราะชุมชนแห่งนี้ มีพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านงานหัตถกรรมอยู่แล้ว รวมถึงมีความพร้อมด้านวัตถุดิบ และดอกไม้จากผ้าฝ้ายย้อมครามเป็นสินค้าจากธรรมชาติ ตอบโจทย์ความต้องการสินค้ารักษ์โลกของตลาดยุคปัจจุบันได้เป็นอย่างดี เหมาะแก่การต่อยอดสร้างอาชีพ เพิ่มรายได
นอกจากการฝึกอาชีพให้แล้ว ธนาคารยังได้จับคู่เชื่อมโยงการผลิตและช่องทางตลาดกับลูกค้าของธนาคาร  โดยประสานกับคุณนัยรัตน์ หริพจน์ทวีกุล บริษัท หริกุล กรุ๊ป จำกัด เจ้าของผลิตภัณฑ์สปา แบรนด์ “Mt.Sapola” รับซื้อผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการฝึกอบรมอาชีพครั้งนี้ทั้งหมด และคุณธนิดา คุณณัฐณิชา เจ้าของผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้าขาวม้า “นุชบา” สนับสนุนอุปกรณ์การฝึกอบรม
นายพงชาญ กล่าวต่อว่า โครงการนี้ เป็นหนึ่งในแนวทางสนับสนุนผู้ประกอบการไทยของธนาคารสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน  ผ่านการมอบ “3 เติม”  ตั้งแต่ “เติมทักษะ” มอบความรู้ ยกระดับอาชีพ  “เติมทุน” ด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ และ “เติมคุณภาพชีวิต” เปิดโอกาสสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี  ลดความเหลื่อมล้ำ นำพาสู่สังคมไทยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
    

 

Skip to content