fbpx

SME D Bank จับมือ มจธ.เสริมแกร่ง เอสเอ็มอี สตาร์ทอัพ พลิกฟื้นธุรกิจก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19 สู่การผลิตเชิงนวัตกรรม

SME D Bank จับมือ มจธ.เสริมแกร่ง “เอสเอ็มอี-สตาร์ทอัพ”

พลิกฟื้นธุรกิจก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19 สู่การผลิตเชิงนวัตกรรม

ธพว. ผนึกกำลัง สำนักเคเอกซ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดโครงการ “SME-D Startup to Innovation ติดปีก SMEs & Startup สู่การพัฒนาธุรกิจเชิงนวัตกรรม” ปี 3 ช่วยพลิกฟื้นธุรกิจ หลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย เปิดโอกาสพิเศษ! เฉพาะลูกค้าธนาคารสมัครเข้าร่วมโครงการยกระดับนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเสริมศักยภาพฟรี

 

 

 

นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank เปิดเผยว่า ปัจจุบันสถานการณ์เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 เริ่มคลี่คลายและมีสัญญาณที่ดีขึ้นโดยลำดับ ดังนั้น ธพว.ในฐานะธนาคารหลักของรัฐ เพื่อการพัฒนา SMEsไทย ให้เติบโตและยั่งยืน พร้อมพัฒนาลูกค้าธนาคาร ทั้งกลุ่มเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพ ด้วยการสร้างภูมิคุ้มกันทางธุรกิจ ผ่านความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี(มจธ.) โดยสำนักเคเอกซ์ ที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม จัดโครงการ“SME-D Startup to Innovation ติดปีก SMEs & Startup สู่การพัฒนาธุรกิจเชิงนวัตกรรม” เพื่อยกระดับลูกค้าธนาคารที่เข้าร่วมโครงการนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปต่อยอดธุรกิจ เพื่อร่วมกันสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ

 

 

 

สำหรับโครงการนี้จัดต่อเนื่อง เป็นปีที่ 3 นับจากปี 2561 ภายใต้แนวคิดยกระดับธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตของผู้ประกอบการมุ่งไปสู่ระบบการผลิต4.0 เพื่อสร้างโอกาสการแข่งขันและสร้างความยั่งยืนต่อการดำเนินธุรกิจได้อย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพสูงสุด สะท้อนจากผลสำเร็จของการจัดโครงการ เมื่อปี 2562 ที่ผ่านมา สามารถสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการกว่า 40 ธุรกิจ ส่งผลให้เกิดการเพิ่มผลผลิตโดยรวม 79.41 ล้านบาท โดยแยกเป็นยอดขายเพิ่มขึ้น 70.08 ล้านบาท เกิดการลดการใช้แรงงาน 6.40 ล้านบาท และเกิดการลดต้นทุนการผลิตลง 2.93 ล้านบาท ตัวอย่างแห่งความสำเร็จ เช่น บจก.บิ๊กเบนซ์ เฮลธ์ โปรดักส์ ผู้รับผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ รวมทั้งให้บริการด้าน OEM ครบวงจร สามารถแก้ไขปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักรได้จนสำเร็จ และช่วยให้บริษัทลดค่าใช้จ่ายได้ประมาณ 1 ล้านบาท

 

 

 

“การร่วมมือของ 2 หน่วยงานกันครั้งนี้ จะช่วยส่งเสริมผู้ประกอบการตลอดเส้นทางธุรกิจเพิ่มศักยภาพเติบโตอย่างเข้มแข็ง เป็นไปตามแนวคิด “เติมความรู้คู่ทุน” ที่นอกจากจะสนับสนุนเงินทุนแล้ว ยังมีกระบวนการเติมความรู้ โดยเฉพาะเทคโนโลยีและนวัตกรรมมีบทบาทต่อการประกอบธุรกิจเพิ่มขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพต้องเร่งปรับตัว เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว” นางสาวนารถนารี กล่าว

 

 

 

นอกจากนี้ ผู้ประกอบการ SMEs และ Startup ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการอบรบ และถ่ายทอดความรู้จากที่ปรึกษาเทคโนโลยีและผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตลอดระยะเวลา 4 เดือนเต็ม (เดือนก.ค.-ต.ค.2563) ผ่านหลักสูตรเข้มข้นครบทุกขั้นตอน ทั้งการพัฒนาศักยภาพหรือความสามารถในการผลิต (Productivity Improvement), การเรียนรู้อุปกรณ์ต่างๆ ที่ถูกเชื่อมโยงทุกสิ่งทุกอย่างสู่โลกอินเทอร์เน็ต (Internet of Things) เพื่อต่อยอดความคิดการพัฒนาธุรกิจ พร้อมการลงมือทำอย่างจริงจัง ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) และกิจกรรมรับฟังการวิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้น (Site Visit) จากที่ปรึกษาเทคโนโลยีร่วมกับผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ ซึ่งจะประเมินศักยภาพธุรกิจและความเป็นไปได้ทางเทคโนโลยีเพื่อรับทราบสภาพปัจจุบันของธุรกิจ รวมถึง ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาแนะนำปัญหา ณ สถานประกอบการ เพื่อให้ลูกค้าและผู้ประกอบการนำคำแนะนำไปปรับปรุงธุรกิจได้ตรงจุดและสร้างProductivity เชิงธุรกิจต่อไป

 

 

 

ทั้งนี้ เปิดรับสมัครพิเศษสำหรับลูกค้า SME D Bank เท่านั้น ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถสมัครเข้าอบรม พัฒนาและต่อยอดธุรกิจตั้งแต่วันนี้ถึง 7 สิงหาคม 2563 โดยลงทะเบียนได้ที่ http://bit.ly/2TGE3Jn  ผู้ที่ลงทะเบียนแล้วจะได้รับการสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัดเพียง 40 กิจการเท่านั้น สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการ โทร.02-265-4097

 

Skip to content