fbpx

SME D Bank จับมือ สมอ. จัดโครงการอบรมสัมมนาออนไลน์ ฟรี ยกระดับ SMEs ไทย ด้วยมาตรฐานอุตสาหกรรมเอส

SME D Bank จับมือ สมอ. จัดโครงการอบรมสัมมนาออนไลน์ ฟรี
“ยกระดับ SMEs ไทย ด้วยมาตรฐานอุตสาหกรรมเอส (มอก.เอส)”

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank จับมือ สำนักงานมาตฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) จัดโครงการอบรมสัมมนาออนไลน์ “ยกระดับ SMEs ไทย ด้วยมาตรฐานอุตสาหกรรมเอส (มอก.เอส)” ให้ความรู้เกี่ยวกับ มอก.เอส  ไม่ว่าจะเป็นด้านประโยชน์ หลักเกณฑ์และวิธีการรับรองตาม มอก.เอส  สำหรับคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการอบรม ต้องเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และดำเนินงานในกิจกรรมการผลิตสินค้าและการบริการ  ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมจะได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับประโยชน์และหลักเกณฑ์ในการยื่นคำขอรับการรับรอง มอก.เอส รวมถึงโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนจาก SME D Bank และพิเศษสำหรับผู้ที่ยื่นคำขอรับการรับรอง มอก.เอส ฟรี ค่าตรวจสอบผลิตภัณฑ์ตามที่จ่ายจริง ไม่เกิน 10,000 บาท กำหนดจัดฝึกอบรมในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00-15.30 น. ผ่านระบบ Zoom เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 27 พฤษภาคม 2564  กิจกรรมนี้ เข้าร่วมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น สนใจสมัคร สแกน QR Code ในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ หรือคลิกลิงค์ https://bit.ly/3ni2PN5 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอบรม ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการ โทร. 080-444-2166 (คุณธัญญธร) หรือเกี่ยวกับการยื่นขอ มอก.เอส โทร.089-111-5417 (คุณธนากร) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Call Center 1357

Skip to content