fbpx

SME D Bank จับมือ อย. เชิญร่วมสัมมนาออนไลน์ รู้จริง เข้าใจ ใช้กัญชา ในผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปพร้อมบริโภค

SME D Bank จับมือ อย. เชิญร่วมสัมมนาออนไลน์ ฟรี

“รู้จริง เข้าใจ ใช้กัญชา  ในผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปพร้อมบริโภค”

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข เชิญชวนลูกค้า SME D Bank            และผู้ประกอบการเอสเอ็มอีกลุ่มธุรกิจอาหารสำเร็จรูป และเกี่ยวข้อง ร่วมสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “รู้จริง เข้าใจ ใช้กัญชา ในผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปพร้อมบริโภค” เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ประกอบการในกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปพร้อมบริโภคที่ต้องการนำพืชกัญชาไปใช้เป็นส่วนผสม ได้มีความรู้ในวิธีการใช้งาน กฎระเบียบ และกระบวนการอย่างถูกต้อง ปลอดภัย และมีมาตรฐาน โดยวิทยากร ภก.วีระชัย นลวชัย ผู้อำนวยการกองอาหาร อย. จัดอบรมออนไลน์ผ่านระบบ WebEx ในวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ด่วน!รับจำนวนจำกัด สนใจลงทะเบียนคลิก https://qrgo.page.link/Jyz15 หรือสแกน QR Code ในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายส่งเสริมการตลาดและกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการ คุณพรรณธิพา โทร. 02-265-4598 / คุณกฤษณี โทร. 02-265-4064 หรือ  Call Center 1357

Skip to content