fbpx

SME D Bank ช่วยลูกค้าได้รับผลกระทบเหตุระเบิด-เพลิงไหม้โรงงานย่านกิ่งแก้ว ออกมาตรการด่วนพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือน คู่เติมทุนเสริมสภาพคล่อง

SME D Bank ช่วยลูกค้าได้รับผลกระทบเหตุระเบิด-เพลิงไหม้โรงงานย่านกิ่งแก้ว
ออกมาตรการด่วนพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือน คู่เติมทุนเสริมสภาพคล่อง

SME D Bank ออกมาตรการเร่งด่วน ช่วยเหลือลูกค้าได้รับผลกระทบจากเหตุระเบิด-เพลิงไหม้โรงงานย่านกิ่งแก้ว  สำหรับกลุ่มได้รับผลกระทบทางตรง พักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย นาน 6 เดือน  และกลุ่มได้รับผลกระทบทางอ้อม พักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย นาน 3 เดือน ควบคู่เติมทุนเสริมสภาพคล่อง เพื่อสำรองเป็นค่าใช้จ่าย
นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank เปิดเผยว่า  จากเหตุระเบิดและเพลิงไหม้ในโรงงานผลิตเม็ดโฟมพลาสติก ซอยกิ่งแก้ว 21 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อช่วงเช้าวานนี้ (5 กรกฎาคม 2564) ส่งผลกระทบให้สถานประกอบการของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในพื้นที่ดังกล่าว และใกล้เคียง ได้รับความเสียหาย ไม่สามารถดำเนินธุรกิจได้ชั่วคราว  SME D Bank  ในฐานะสถาบันการเงินของรัฐเพื่อเอสเอ็มอีไทย มีความห่วงใยลูกค้าผู้ประกอบการเอสเอ็มอีอย่างยิ่ง  จึงได้ออกมาตรการช่วยเหลือเร่งด่วน ดังนี้
มาตรการช่วยเหลือลูกค้าได้รับผลกระทบทางตรง สำหรับกิจการที่อยู่ในย่านจุดเกิดเหตุ สถานประกอบการได้รับความเสียหายรุนแรง ต้องปิดหยุดดำเนินการเพื่อฟื้นฟูซ่อมแซม  สามารถขอพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยได้ 6 เดือน  ควบคู่สามารถขอสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำพิเศษ เพื่อนำไปเสริมสภาพคล่อง ซ่อมแซม ฟื้นฟูกิจการ และสำรองเป็นค่าใช้จ่าย
มาตรการช่วยเหลือลูกค้าได้รับผลกระทบทางอ้อม สำหรับกิจการอยู่ในพื้นที่รอบนอกรัศมีจุดเกิดเหตุ  เกิดความไม่สะดวกในการดำเนินกิจการ หรือไม่สะดวกในการขนส่งสินค้า   สามารถขอพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยได้  3 เดือน   ควบคู่สามารถขอสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำพิเศษ เพื่อนำไปเสริมสภาพคล่อง ซ่อมแซม ฟื้นฟูกิจการ และสำรองเป็นค่าใช้จ่าย
ผู้ประกอบการที่ต้องการเข้ารับมาตรการ แจ้งความประสงค์ได้ผ่านสาขา SME D Bank ทั่วประเทศ     หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1357

Skip to content