fbpx

SME D Bank ดูแลเอสเอ็มอีลำปางด้วยใจ รุดลงพื้นที่ช่วยเหลือลดผลกระทบแผ่นดินไหว

 

นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank  มอบหมายนายอำนาจ เฮี๊ยะหลง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ รับผิดชอบสายงานสาขา 1 และเจ้าหน้าที่ธนาคาร สาขาลำปาง รีบลงพื้นที่  อ.วังเหนือ จ.ลำปาง เยี่ยมเยือน  และสำรวจความเสียหายของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในพื้นที่ จากเหตุแผ่นดินไหวจากรอยเลื่อนพะเยา ตั้งแต่วันที่ 20-22 กุมภาพันธ์  2562 ที่ผ่านมา จำนวนกว่า 31 ครั้ง วัดแรงสั่นสะเทือนสูงสุดได้ขนาด 4.9 แมกนิจูด   เพื่อช่วยเหลือลดผลกระทบได้ทันท่วงที พบว่า ในพื้นที่ อ.วังเหนือ มีลูกค้าธนาคารจำนวน 7 ราย ได้รับความเสียหายไม่มาก  มีเพียงเกิดรอยร้าวบริเวณฝ้าเพดาน และผนังอาคารเล็กน้อยเท่านั้น  เช่น หจก.ภูมิปัญญาสมุนไพร  ประกอบธุรกิจแปรรูปสมุนไพร  และ บจก.วังเหนือปิโตรเลียม  ประกอบธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน เป็นต้น  อย่างไรก็ตาม  ธพว. สาขาลำปาง จะเฝ้าติดตามสถานการณ์และคอยช่วยดูแลอย่างใกล้ชิด  รวมถึง สำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีรายใดที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว สามารถแจ้งขอรับความช่วยเหลือจากธนาคารได้ผ่าน Call Center 1357

 

Skip to content