fbpx

SME D Bank ต้อนรับคณะรัฐบาลกรุงมอสโก แลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้ความช่วยเหลือภาคเอกชนรายย่อย

SME D Bank ต้อนรับคณะรัฐบาลกรุงมอสโก
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้ความช่วยเหลือภาคเอกชนรายย่อย

วันนี้ (6 ก.พ. 66) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank  โดยนางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ และคณะผู้บริหาร  พร้อมด้วยนายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ นาย Alexey Fursin รัฐมนตรีด้านการพัฒนาผู้ประกอบการและนวัตกรรมแห่งรัฐบาลกรุงมอสโก นายศศิวัฒน์ ว่องสินสวัสดิ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก และคณะผู้ติดตาม ในโอกาสให้เกียรติ  SME D Bank  และ สสว. ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดี ในการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของภาคเอกชนรายย่อย  ณ สำนักงานใหญ่ SME D Bank

     

 

Skip to content