fbpx

SME D Bank ต้อนรับ ผอ.สสว.ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ สถานะ แนวโน้ม และทิศทางอนาคต เอสเอ็มอีไทย แก่ผู้บริหารระดับสูง

SME D Bank ต้อนรับ ผอ.สสว.ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ
“สถานะ แนวโน้ม และทิศทางอนาคต เอสเอ็มอีไทย” แก่ผู้บริหารระดับสูง

นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank  กล่าวต้อนรับ พร้อมเข้าร่วมกิจกรรมฟังบรรยาย เนื่องในโอกาส ดร.วีระพงศ์ มาลัย  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ “สถานะ แนวโน้ม และทิศทางอนาคต เอสเอ็มอีไทย” แก่ผู้บริหารระดับสูงของ SME D Bank เพื่อให้ทราบทิศทางสถานการณ์เอสเอ็มอีไทยในปัจจุบัน และอนาคต สามารถนำไปกำหนดเป็นนโยบาย ทิศทางการดำเนินงานในการสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีได้เหมาะสมต่อไป จัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ณ ห้องประชุมแก้ววิเชียร ชั้น 11 อาคาร SME Bank Tower เมื่อเร็ว ๆ นี้

    

 

Skip to content