fbpx

SME D Bank บริจาคข้าวสารแก่ศูนย์เยาวชน ไทย-ญี่ปุ่น นำไปช่วยเหลือประชาชนได้รับผลกระทบจากโควิด-19

SME D Bank บริจาคข้าวสารแก่ศูนย์เยาวชน ไทย-ญี่ปุ่น
นำไปช่วยเหลือประชาชนได้รับผลกระทบจากโควิด-19

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank โดยนายโมกุล  โปษยะพิสิษฐ์   รองกรรมการผู้จัดการ     เป็นตัวแทนธนาคาร ดำเนินโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)  บริจาคข้าวสารให้แก่หน่วยงานเฉพาะกิจเชิงรุก ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เพื่อนำไปใช้ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19  โดยได้รับเกียรติจากนายไชยา โชติวรรธกวณิช ผู้อำนวยการศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)  สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เป็นผู้รับมอบ  ณ ชั้น 1 อาคาร SME Bank Tower เมื่อเร็วๆ นี้

Skip to content