fbpx

SME D Bank ประชาชนจิตอาสา ร่วมใจบริจาคสมทบทุนซื้อสิ่งของจำเป็น มอบให้แก่โรงพยาบาล และโรงพยาบาลสนาม เพื่อใช้ดูแลผู้ป่วยโควิด-19

SME D Bank ประชาชนจิตอาสา ร่วมใจบริจาคสมทบทุนซื้อสิ่งของจำเป็น
มอบให้แก่โรงพยาบาล และโรงพยาบาลสนาม เพื่อใช้ดูแลผู้ป่วยโควิด-19

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank ทั้งผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึง ประชาชนผู้มีจิตอาสา  ประสานใจสู้ภัยวิกฤตโควิด-19  ร่วมกันบริจาคสมทบทุน  เพื่อจัดซื้อน้ำดื่ม จำนวน 8,592 ขวด และหน้ากากอนามัย 48,000 ชิ้น รวมถึง รับบริจาคสิ่งของจำเป็นต่าง ๆ ภายใต้โครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เพื่อนำไปกระจายมอบให้แก่โรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม และบุคลากรทางการแพทย์ ที่กำลังดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ได้แก่ โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน เขตบางขุนเทียน, โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ เขตทวีวัฒนา, สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา เขตบางบอน และ ศูนย์กีฬาบางกอกอารีนา เขตหนองจอก โดยธนาคารขอขอบพระคุณ บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่อันสำคัญยิ่งอยู่ในเวลานี้ พร้อมเป็นกำลังใจให้ชาวไทยทุกท่านก้าวผ่านสถานการณ์ครั้งนี้ไปได้ด้วยดี

Skip to content