fbpx

SME D Bank ปลื้มยอดขายทรัพย์ธนาคารทะลุ 41.6 ล้านบาท

วัน​พุธที่ 17 ตุลาคม 2561

ธพว.ร่วมกับ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย ณ สำนักงานใหญ่ SME Bank Tower ชั้น 1

ขายทรัพย์ธนาคารทั่วประเทศครั้งที่ 6

สรุปยอดขายรวม 41,654,000 บาท

 

 

 

 

 

Skip to content