fbpx

SME D Bank ผนึกกำลังพันธมิตร ภาครัฐ-เอกชน ขับเคลื่อนผู้ประกอบการพื้นที่อีสาน

SME D Bank ผนึกกำลังพันธมิตร ภาครัฐ-เอกชน ขับเคลื่อนผู้ประกอบการพื้นที่อีสาน

หนุนพัฒนาศักยภาพ สร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยถูก

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะประธานกรรมการ และ นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank ประชุมร่วมขับเคลื่อนนโยบายการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ภายใต้ “โครงการหนุน SMEs ไทย ก้าวไกลไปด้วยกัน” ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน 6 หน่วยงาน จำนวน 20 จังหวัด ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาเกษตรกรแห่งชาติ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย และสมาพันธ์การท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย  เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แบบครอบคลุมทุกมิติ โดยธนาคารพร้อมสนับสนุน การเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ เช่น สินเชื่อ SME D ยกกำลัง 3 ดอกเบี้ยเพียง 3% ต่อปี นาน 3 ปีแรก ฟรี ค่าธรรมเนียม บสย. 3 ปี เป็นต้น ณ โรงแรมบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี เมื่อเร็ว ๆ นี้

Skip to content