fbpx

SME D Bank ผนึก สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย หนุนผู้ประกอบการไทยเต็มสูบ

SME D Bank ผนึก สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย หนุนผู้ประกอบการไทยเต็มสูบ
จัดกิจกรรมพิเศษเติมความรู้ พาจับคู่ส่งถึงแหล่งทุน ประเดิม 14-15 มี.ค.นี้

SME D Bank จับมือ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จัด “กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ให้เข้าถึงแหล่งทุน” สนับสนุนครบวงจรตั้งแต่มอบความรู้ สอนลงมือปฏิบัติจริง ที่สำคัญพาจับคู่สู่แหล่งทุน ช่วยเสริมแกร่งธุรกิจก้าวผ่านโควิด-19 เผยจัดผ่านระบบออนไลน์ แบ่งเป็น 2 รุ่น ประเดิม 14-15 มีนาคม 2565 นี้ เปิดรับสมัครฟรี

นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank เปิดเผยว่า จากสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีอย่างต่อเนื่อง ทำให้ยอดขายลดลง  ส่งผลต่อเงินทุนหมุนเวียน สภาพคล่องไม่เพียงพอ ดังนั้น SME D Bank ธนาคารเพื่อเอสเอ็มอีไทย จึงร่วมกับ “สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย”  นำโดย นายแสงชัย ธีรกุลวาณิช  ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย  จัด “กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ให้เข้าถึงแหล่งทุน” สนับสนุนลูกค้าธนาคาร ผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย   และผู้ประกอบการเอสเอ็มอีทั่วประเทศ  เข้าสู่กระบวนการสนับสนุนด้าน “การเงิน” และ “การพัฒนา” โดยเข้าร่วมอบรมความรู้และลงมือปฏิบัติจริง พร้อมจับคู่เข้าถึงแหล่งเงินทุนผ่านสินเชื่อของ SME D Bank ช่วยเพิ่มศักยภาพให้ผู้ประกอบการเดินหน้าธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว  จัดขึ้น 2 รุ่น ครั้งละ 150 ราย ผ่านระบบ Zoom Meetings ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. แบ่งเป็น รุ่นที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-15 มีนาคม 2565 และจับคู่เข้าสู่แหล่งเงินทุนในวันที่ 22 มีนาคม 2565 และ รุ่นที่ 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2565 และจับคู่เข้าสู่แหล่งเงินทุนในวันที่ 24 พฤษภาคม 2565   ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม คุณสมบัติเปิดกว้างทั้งบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล รวมถึงผู้ประกอบการที่กำลังเริ่มต้นธุรกิจ

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมจะได้พบกับผู้เชี่ยวชาญจาก SME D Bank และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย มาร่วมถ่ายทอดความรู้ในด้านต่าง ๆ ทุกขั้นตอนอย่างละเอียด เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความรู้และความเข้าใจ เช่น การเข้าถึงแหล่งเงินทุน กลยุทธ์ธุรกิจที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน เพื่อเพิ่มยอดขาย สร้างรายได้ให้เติบโต ด้วยออนไลน์   โดยมีกิจกรรม Workshop 4 หลักสูตร ได้แก่ 1.แนวคิดและทฤษฎีการทำธุรกิจ 2.การตลาดยุคใหม่สำหรับ SMEs  3.การทำบัญชีและภาษีอย่างง่าย และ 4.การทำเอกสารยื่นกู้ธนาคาร ช่วยให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนและเตรียมความพร้อมในการทำกิจการได้อย่างยั่งยืน

“ความร่วมมือครั้งนี้ เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เติมเต็มความรู้ในสิ่งที่ขาดหรือเพิ่มเติมโอกาสเข้าสู่แหล่งเงินทุน ต่อยอดทฤษฎีสู่การปฏิบัติ สร้างการประเมินธุรกิจ เพื่อรับรู้ถึงปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ นำไปสู่การแก้ไขได้อย่างตรงจุดและรวดเร็ว โดยจะมีหลักสูตรอบรมแนวคิดและทฤษฎีการทำธุรกิจ การเตรียมความพร้อมเป็นผู้ประกอบการ และ Canvas Model การตลาดยุคใหม่ สำหรับ SMEs การทำบัญชีและภาษีอย่างง่าย รวมทั้งการทำเอกสารยื่นขอสินเชื่อกับ SME D Bank และเมื่อดำเนินการอบรมเสร็จสิ้นจะเกิดการจับคู่เข้าสู่แหล่งเงินทุน ระหว่างผู้ประกอบการกับธนาคาร แบบตัวต่อตัว (one on one) ถือเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน” นางสาวนารถนารี กล่าว

ทั้งนี้ SME D Bank มีผลิตภัณฑ์สินเชื่อครอบคลุมทุกกลุ่มเอสเอ็มอีไทยไว้คอยให้บริการ เช่น  สินเชื่อ SMEs D Plus  เปิดรับรีไฟแนนซ์จากสถาบันการเงินเดิม ช่วยลดต้นทุนทางการเงิน รองรับการลงทุน ขยาย ปรับปรุงกิจการ และเป็นทุนหมุนเวียน อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 4.5% ต่อปี ปลอดชำระเงินต้นสูงสุด 18 เดือน ผ่อนนานสูงสุด 10 ปี  สินเชื่อ SMEs D เพื่อการลงทุน   เพื่อลงทุน ขยาย ปรับปรุงกิจการ รวมถึง ปรับเปลี่ยนธุรกิจ อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 5.5% ต่อปี ปลอดชำระเงินต้นสูงสุด 18 เดือน  ผ่อนนานสูงสุด 10 ปี  สินเชื่อ SMEs D เสริมสภาพคล่อง เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน เสริมสภาพคล่อง อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 6% ต่อปี  และ สินเชื่อ SMEs Re-Start  สำหรับกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว และเกี่ยวเนื่อง (Supply Chain) เพื่อเสริมสภาพคล่อง ลงทุน ขยาย ปรับปรุงกิจการ หรือสำรองเป็นค่าใช้จ่าย  อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 5.5% ต่อปี  วงเงินกู้สูงสุด 5 ล้านบาท  ผ่อนนานสูงสุด 10 ปี  ปลอดชำระคืนเงินต้น  สูงสุดไม่เกิน 24 เดือนเป็นต้น

ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ที่สนใจเข้าร่วมอบรม สามารถสมัครรุ่นที่ 1 ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 13 มี.ค.2565 ผ่าน https://forms.gle/wV1dMETJaJ1C3QKk9 หรือสแกน QR Code ในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัดเพียง 150 ท่านเท่านั้น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุนผู้ประกอบการ โทร. 02-265-3331 หรือ  Call Center 1357

Skip to content