fbpx

SME D Bank ผนึก สสว. หนุนเอสเอ็มอีไทย เชิญร่วมสัมมนาออนไลน์ ฟรี

SME D Bank ผนึก สสว. หนุนเอสเอ็มอีไทย เชิญร่วมสัมมนาออนไลน์ ฟรี
ติดปีกพาเข้าถึง ‘การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ’ กำลังซื้อสูงปีละ 1.3 ล้านล้านบาท

  

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จัดกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ฟรี! เฉพาะลูกค้าSME D Bank  ผ่านระบบ ZOOM หัวข้อ “มาตรการสนับสนุนให้ SMEs เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ” รับฟังการบรรยายพิเศษโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก สสว. ที่จะมาแนะนำทุกขั้นตอนในการขึ้นทะเบียน รวมถึง ชี้ถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ สำหรับเอสเอ็มอี เพื่อสร้างโอกาสเข้าถึงตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่มีมูลค่ากว่า 1.3 ล้านล้านบาทต่อปี  กำหนดจัดต่อเนื่อง 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นที่ 1 วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น.  และ รุ่นที่ 2 วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ผู้ที่สนใจลงทะเบียนผ่านออนไลน์ โดยสแกน QR Code ในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ หรือคลิก https://qrgo.page.link/TboSB (รุ่น 1) และ https://qrgo.page.link/79YLg (รุ่น 2) ด่วน! รับจำนวนจำกัด สอบถามเพิ่มเติมได้ คุณอัครพล คนึงเหตุ โทร.02-265-4588 หรือ Call Center 1357

Skip to content