fbpx

SME D Bank ผนึก PSU จัดมหกรรม Innovation Bazaar Vol.2

SME D Bank ผนึก PSU จัดมหกรรม ‘Innovation Bazaar Vol.2’

สนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีต่อยอดธุรกิจด้วยงานวิจัย-นวัตกรรม

 

 

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU) จัดงานมหกรรม “PSU x SME D Bank Innovation Bazaar” Vol.2 ในวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องแก้ววิเชียร ชั้น 11 สำนักงานใหญ่ SME Bank Tower ถือเป็นงานใหญ่ประจำปี 2563 เปิดโอกาสผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ต้องการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมพร้อมใช้ไปต่อยอดธุรกิจ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กิจการอย่างยั่งยืน โดยภายในงานมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ในหัวข้อ “Innovation ecosystem : Now or Never” ได้แก่ นายอุกฤช กิจศิริเจริญชัย ผู้จัดการพัฒนานวัตกรรมฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ และนายจักร โกศัลยวัตร นายกสมาคมการค้าเฮลท์เทคไทย มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี

ที่สำคัญ! ร่วมให้กำลังใจผู้เข้าแข่งขัน 12 ทีม ภายใต้แนวคิด “เศรษฐกิจใหม่ประเทศไทยยั่งยืน” ที่ตัดสินผลงานด้านนวัตกรรม พร้อมการเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ได้ทันที รวมทั้งรับสิทธิประโยชน์พิเศษที่จะนำผลงานวิจัยไปทดสอบตลาดได้ฟรี และได้รับบริการปรึกษาแนะนำสินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษจาก SME D Bank หากเตรียมเอกสารครบถ้วน ยื่นกู้ภายในงานได้ทันที  ลงทะเบียนร่วมงานฟรี ผ่านระบบออนไลน์ โดย QR code ในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ หรือคลิก https://qrgo.page.link/vZzM7 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการ โทร.02-265-3192

Skip to content