fbpx

SME D Bank มอบกระปุกออมทรัพย์น้องหมี ฮักออม ปลูกฝังเด็กไทยยุคใหม่ รักการออม

 

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D  Bank  จัดทำกระปุกออมทรัพย์ “น้องหมี ฮักออม” มอบให้แก่หน่วยงานต่างๆ เช่น โรงเรียน มูลนิธิ สำนักงานเขตต่างๆ ในกรุงเทพฯ และหน่วยงานทหาร-ตำรวจ เป็นต้น  นำไปมอบเป็นของขวัญให้แก่เด็กๆ ในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ตามสถานที่ต่างๆ  ในวันเสาร์ที่ 12 ม.ค. 2562 ที่จะถึงนี้ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เด็กไทยมีนิสัยรักการออมเงิน  รวมถึง ขอให้เด็กๆ ยึดปฏิบัติตามหลักคำขวัญวันเด็กประจำปีนี้ที่ว่า “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ” ซึ่งจะเสริมสร้างให้เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เข้มแข็งต่อไปในอนาคต

Skip to content