fbpx

SME D Bank มอบชุดอุปกรณ์ลดโลกร้อนแก่ รพ.ทหารผ่านศึก ร่วมรณรงค์เนื่องในโอกาสวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิ.ย.64

SME D Bank มอบชุดอุปกรณ์ลดโลกร้อนแก่ รพ.ทหารผ่านศึก
ร่วมรณรงค์เนื่องในโอกาสวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิ.ย.64

วันนี้ (4 มิ.ย. 64 ) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank  โดย นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยผู้บริหาร และพนักงานธนาคาร  จัดโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)  เนื่องในโอกาสวันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day 2021) 5 มิถุนายน 2564    ด้วยการมอบถุงผ้าสำหรับใส่ยา แก้วน้ำอเนกประสงค์  และชุด Save myself  ให้แก่โรงพยาบาลทหารผ่านศึก  เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานดูแลรักษาผู้ป่วย รวมถึง เป็นการรณรงค์ให้สาธารณชนตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม  ช่วยกันลดการใช้พลาสติกที่จะก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน  โดยได้รับเกียรติจาก พญ.สุชาดา ตันประเสริฐ รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก ฝ่ายการแพทย์ และ ภญ.ปรียารมย์ ศิวะแพทย์ ผู้ชำนาญการ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก  เป็นผู้รับมอบ   ทั้งนี้ SME D Bank ในฐานะสถาบันการเงินของรัฐ เพื่อเอสเอ็มอีไทย ยึดมั่นตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในการขับเคลื่อนองค์กร ตามแนวทาง CSR in Process ซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืนแก่ทุกฝ่าย

 

Skip to content