fbpx

SME D Bank มอบถุงยังชีพบรรเทาความเดือดร้อนชาวชุมชนวัดสลักเหนือ อ.ปากเกร็ด

SME D Bank มอบถุงยังชีพบรรเทาความเดือดร้อนชาวชุมชนวัดสลักเหนือ อ.ปากเกร็ด

นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ธนาคาร ร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตร ภาครัฐและเอกชน จังหวัดนนทบุรี ประกอบด้วย นายวิชัย บรรดาศักดิ์ นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด, นายทวีศักดิ์ สุทิน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด, นายสุรสีห์ ศรีอินทร์สุทธิ์ ประธานหอการค้าจังหวัด  ผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัด  และผู้แทนคลังจังหวัด ร่วมดำเนินกิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)  มอบ “ถุงยังชีพ” บรรจุสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นในชีวิตประจำวันให้แก่พี่น้องประชาชน ในพื้นที่ชุมชนวัดสลักเหนือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ซึ่งกำลังประสบอุทกภัยอยู่ในเวลานี้  เพื่อเป็นกำลังใจ และบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น ณ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี   เมื่อวันที่ 12 ต.ค.65

 

Skip to content