fbpx

SME D Bank มอบ ถุงยังชีพ ช่วยเหลือและเป็นกำลังใจ แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา

SME D Bank มอบ “ถุงยังชีพ” ช่วยเหลือและเป็นกำลังใจ แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา


นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank คณะผู้บริหาร  และพนักงานธนาคาร  พร้อมด้วยหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เทศบาลตำบลมหาพราหมณ์ สภาจังหวัดเขตอำเภอบางบาล และสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอยุธยา   ประสานพลังดำเนินกิจกรรมจิตอาสาด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) มอบ  “ถุงยังชีพ” บรรจุข้าวสาร อาหารแห้ง และสิ่งของจำเป็นในชีวิตประจำวัน พร้อมน้ำดื่มบรรจุขวด  เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน และเป็นกำลังใจให้แก่ประชาชนชาว  อ.บางบาล  จ.พระนครศรีอยุธยา  กว่า 500 ครัวเรือน  ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย  ณ อ.บางบาล  จ.พระนครศรีอยุธยา   เมื่อเร็วๆ นี้

    

Skip to content