fbpx

SME D Bank รวมพลังส่งธารน้ำใจผู้ประสบภัยจากพายุปาบึก

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank โดย นายมงคล  ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ และ นายยุทธิยง ลิ้มเลิศวาที ผู้แทนจากสถานีโทรทัศน์ NEWS1 ผนึกกำลังร่วมส่งมอบธารน้ำใจจากผู้บริหาร พนักงานธนาคาร ลูกค้าผู้ประกอบการ หน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐ-ภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ที่ได้ร่วมบริจาคสิ่งของ เพื่อนำไปแจกจ่ายบรรเทาทุกข์ให้พี่น้องภาคใต้ผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อน “ปาบึก” โดยมอบถุงยังชีพจำนวนกว่า 300 ถุง ประกอบด้วย ข้าวปลาอาหารแห้ง น้ำดื่ม เสื้อผ้า ยารักษาโรค เครื่องใช้จำเป็นในชีวิตประจำวัน เป็นต้น ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายบุญชัย บุญญานุรักษ์  นายไพบูรณ์ นาโคศิริ และนางสาววลัยพร ทิพยศุภลักษณ์ ผู้แทนจากสมาคมธรรมศาสตร์นครศรีธรรมราช เป็นตัวแทนรับมอบ ณ บริเวณชั้น 1 SME D Bank สำนักงานใหญ่

Skip to content