fbpx

SME D Bank ร่วมกิจกรรม รวมพลังต่อต้านคอร์รัปชัน เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล

SME D Bank ร่วมกิจกรรม “รวมพลังต่อต้านคอร์รัปชัน”
เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) 9 ธันวาคม 2564


วันนี้ (9 ธ.ค. 64) นายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย ประธานกรรมการบริหาร  นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ  และคณะผู้บริหาร ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank เข้าร่วมกิจกรรม วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2564  ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” ผ่านระบบ ZOOM Meeting ณ ห้องประชุมชั้น 11 อาคาร SME Bank Tower  โดยมีพลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กล่าวต้อนรับ และพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี    นอกจากนั้น  ผู้บริหาร และพนักงาน SME D Bank  ทั้งในพื้นที่ส่วนกลาง และภูมิภาคทั่วประเทศ ได้ร่วมกิจกรรม “รวมพลังต่อต้านคอร์รัปชัน” เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ด้วยเช่นกัน เพื่อประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม  และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

Skip to content