fbpx

SME D Bank ร่วมงานเสวนา Better THAILAND เพื่อประเทศไทยที่ดีกว่า ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล เติมทุนคู่พัฒนา หนุนภารกิจช่วยเอสเอ็มอีดีขึ้นยกแผง

SME D Bank ร่วมงานเสวนา “Better THAILANDฯ เพื่อประเทศไทยที่ดีกว่า”
ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล ‘เติมทุนคู่พัฒนา’ หนุนภารกิจช่วยเอสเอ็มอีดีขึ้นยกแผง


SME D Bank  ร่วมงานเสวนา “Better THAILANDฯ”  ขานรับนโยบายรัฐบาล ช่วยเหลือเอสเอ็มอีไทย ข้ามผ่านโควิด-19 ด้วยแนวทาง “เติมทุนคู่พัฒนา” เผยผลสำเร็จ ผลักดันการดำเนินภารกิจ ดีขึ้นทุกด้าน   แจง Q1/65 ส่งสัญญาณบวกชัดเจน  พาเข้าถึงแหล่งทุนไปแล้ว  4,250 ราย วงเงินกว่า 14,900 ล้านบาท คู่พัฒนายกระดับเติบโตยั่งยืน 4,273 ราย

นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank กล่าวภายหลังเข้าร่วมงานเสวนา “Better THAILAND Open Dialogue ถามมา-ตอบไป เพื่อประเทศไทยที่ดีกว่า”  โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี และกล่าวปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “อดีต ปัจจุบัน และอนาคต ประเทศไทยที่ดีกว่าเดิม” ว่า   SME D Bank ขานรับนโยบายรัฐบาล ช่วยเหลือดูแลผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง ตั้งแต่ต้นปี 2563 จนถึงปัจจุบัน โดยยึดแนวทางสนับสนุน “เงินทุน” ควบคู่ “การพัฒนา” ช่วยให้ผู้ประกอบการ กลับมาเดินหน้าธุรกิจได้ดีอีกครั้ง ซี่งแนวทางดังกล่าว ส่งผลดีต่อการดำเนินภารกิจของ SME D Bank ดีขึ้นในทุก ๆ ด้าน  โดยปี 2564  พาผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 49,331 ล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่า 16.3% และสร้างเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า 225,936 ล้านบาท

ทั้งนี้ ไตรมาสแรก (ม.ค.-มี.ค.) ปี 2565 ธนาคารให้การสนับสนุนผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุนแล้วจำนวน  4,250 ราย  วงเงินกว่า 14,910 ล้านบาท   และสร้างเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า 68,288  ล้านบาท  เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วกว่า 46%

ขณะเดียวกัน ช่วยผู้ประกอบการพัฒนายกระดับธุรกิจ ปรับตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ก้าวผ่านสถานการณ์โควิด-19 ผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการเติมความรู้ ขยายตลาด จับคู่ธุรกิจ พาเข้าถึงโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เป็นต้น   ปี 2564  มีผู้ประกอบการเข้าร่วม 20,806 ราย เพิ่มขึ้นกว่า 155%    และไตรมาสแรก ปี 2565 จำนวน 4,273 ราย เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วกว่า 43%

นอกจากนั้น SME D Bank ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อย่างใกล้ชิดตามนโยบายของรัฐบาล ผ่านมาตรการปรับเงื่อนไขการชำระหนี้ และปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถประคับประคองธุรกิจ และรักษาการจ้างงานไว้ได้ โดยปี 2564 ช่วยเหลือจำนวน 37,953 ราย   วงเงิน 66,000 ล้านบาท    และไตรมาสแรก ปี 2565 ช่วยเหลือไปแล้ว 8,087 ราย วงเงิน 14,550 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ประมาณ  23%

อีกทั้ง สามารถบริหารจัดการควบคุมหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ให้อยู่ในระดับที่ควบคุมได้ โดยปี  2564 อยู่ที่ 14,271 ล้านบาท  และ ณ สิ้นเดือน มี.ค. 2565 ลดเหลือ 13,967 ล้านบาท  รวมถึง ธนาคารได้นำมาตรการแก้หนี้อย่างยั่งยืนตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มาใช้  ทำให้สามารถบริหารจัดการหนี้เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ

นางสาวนารถนารี กล่าวเสริมว่า ปีนี้ (2565) ธนาคารกำหนดเป้าหมายจะสนับสนุนเอสเอ็มอีเข้าถึงแหล่งทุนไม่ต่ำกว่า 53,000 ล้านบาท ควบคู่ “งานพัฒนา” ส่งเสริมเข้าสู่ BCG Model ตามนโยบายรัฐบาล  นอกจากนั้น   จัดตั้งทีม   “SME D-Coach” ซึ่งมีทั้งเจ้าหน้าที่ธนาคาร และจากหน่วยงานพันธมิตรภาครัฐและเอกชน  มาทำหน้าที่พี่เลี้ยงช่วยเหลือดูแลให้คำปรึกษาแก่เอสเอ็มอีในแต่ละด้าน เช่น การตลาดออนไลน์ การสร้างมาตรฐาน การผลิต จับคู่ธุรกิจ เทคโนโลยี-นวัตกรรม บัญชี-การเงิน สนับสนุนเงินทุน และบ่มเพาะผู้ประกอบการ พร้อมกระบวนการติดตามผลหลังจากได้รับคำปรึกษา  ตั้งเป้าช่วยพัฒนากว่า 20,000 ราย

ทั้งนี้   พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี   นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธนิทรรศการของ SME D Bank ที่มาร่วมในงาน“Better THAILANDฯ”   เพื่อให้บริการ “เติมทุนคู่พัฒนา” สนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีครอบคลุมทุกกลุ่มธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคงยั่งยืน โดยมีผู้บริหาร และพนักงานธนาคารให้การต้อนรับ จัดระหว่างวันที่ 1

     

Skip to content