fbpx

SME D Bank ร่วมบรรยายพิเศษหลักสูตร “2MORROW SCALER” ชู BCG Model กุญแจพาธุรกิจก้าวไกลเติบโตไร้พรมแดน

นายโมกุล โปษยะพิสิษฐ์ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank  ร่วมเป็นวิทยากร บรรยายพิเศษ กับ ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ในงานเสวนาหัวข้อ  “Scale ธุรกิจไร้พรมแดน ด้วยความเข้าใจแหล่งทุน”  จัดขึ้นเพื่อมอบความรู้ให้แก่ผู้เข้าร่วมหลักสูตร  “2MORROW SCALER” รุ่น 7 ซึ่งเป็นหลักสูตรเพื่อผู้ประกอบการ และผู้บริหารยุคใหม่  โดย SME D Bank ธนาคารเพื่อเอสเอ็มอีไทย  พร้อมสนับสนุนผ่านกระบวนการเติมความรู้คู่เงินทุน ปรับธุรกิจตามแนวทาง BCG Model ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่ม  ยกระดับกิจการสามารถขยายตลาดกว้างไกลโดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องพรมแดน และที่สำคัญ นำพาสู่การเติบโตที่ยั่งยืน  จัด  ณ โรงแรมแลงคาสเตอร์ เมื่อเร็วๆ นี้

Skip to content