fbpx

SME D Bank ร่วมบริจาค ถุงยังชีพ ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย

SME D Bank ร่วมบริจาค “ถุงยังชีพ” ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย

นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank  ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ร่วมบริจาค “ถุงยังชีพ” ซึ่งพนักงาน SME D Bank ร่วมแรงร่วมใจกันบรรจุข้าวสาร อาหารแห้ง และสิ่งของจำเป็นในชีวิตประจำวัน     เพื่อนำไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆ  โดยส่งมอบผ่านกองงานโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล   โดยได้รับเกียรติจากนายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นตัวแทนรับมอบ ณ ทำเนียบรัฐบาล เมื่อเร็วๆ นี้

ทั้งนี้ ธนาคารขอเป็นกำลังใจให้แก่ประชาชน ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีทุกท่านที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย  โดยธนาคารพร้อมยืนเคียงข้าง คอยช่วยเหลือสนับสนุน เพื่อจะก้าวผ่านวิกฤตไปด้วยกัน

 

Skip to content