fbpx

SME D Bank ร่วมประชุมสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ และแสดงความยินดี ผู้จัดการ ธ.ก.ส. คนใหม่

SME D Bank ร่วมประชุมสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ
และแสดงความยินดี ผู้จัดการ ธ.ก.ส. คนใหม่


วันนี้ (3 เม.ย. 66 )  นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank พร้อมผู้บริหารธนาคาร เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ   (The Government Financial Institutions Association : GFA)  ครั้งที่ 2/2556  และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566  โดยมีนายฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  ในฐานะประธานกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ  เป็นประธานการประชุม โดยมีผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน GFA เข้าร่วม  นอกจากนั้น  ร่วมแสดงความยินดีกับ นายฉัตรชัย ศิริไล ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้จัดการ  ธ.ก.ส.  ณ ห้องวิมาณเมฆ ชั้น 3 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่

        

Skip to content