fbpx

SME D Bank ร่วมพิธีเปิดโครงการ จับคู่กู้เงิน ช่วยธุรกิจร้านอาหารเข้าถึงแหล่งทุนดอกเบี้ยต่ำ

SME D Bank ร่วมพิธีเปิดโครงการ “จับคู่กู้เงิน”  ช่วยธุรกิจร้านอาหารเข้าถึงแหล่งทุนดอกเบี้ยต่ำ

นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ “จับคู่กู้เงิน” สถาบันการเงินกับร้านอาหาร  จัดขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์  มีวัตถุประสงค์ช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19  ให้สามารถเข้าถึงมาตรการช่วยเหลือด้านการเงินจาก 5 สถาบันการเงิน ได้แก่ SME D Bank , บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)  , ธนาคารกรุงไทย ,  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และธนาคารออมสิน  โดยในส่วนของ SME D Bank จัดเตรียมสินเชื่อพิเศษไว้ให้บริการ  เช่น  “สินเชื่อรายเล็ก Extra Cash” อัตราดอกเบี้ย  3% ต่อปีใน 2 ปีแรก  ผ่อนนาน  5 ปี  ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน   เป็นต้น   สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่สาขาของ SME D Bank ทั่วประเทศ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Call CENTER 1357 ทั้งนี้ ภายในงานได้รับเกียรติจากนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร  กระทรวงพาณิชย์  เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 64 ที่ผ่านมา

    

Skip to content