fbpx

SME D Bank ร่วมยินดีลูกค้า โรงคั่วกาแฟ วังน้ำเขียว จับคู่ธุรกิจ น่านดูโอ คอฟฟี่

SME D Bank ร่วมยินดีลูกค้า“โรงคั่วกาแฟ วังน้ำเขียว” จับคู่ธุรกิจ “น่านดูโอ คอฟฟี่”

เสริมศักยภาพกันและกัน เชื่อมโยงสร้างประโยชน์สู่คลัสเตอร์กาแฟต้นน้ำถึงปลายน้ำ

 

วานนี้ (3 มี.ค.) นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank พร้อมด้วยผู้บริหารธนาคาร ร่วมเป็นสักขีพยาน และแสดงความยินดีในพิธีลงนามความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างลูกค้าธนาคาร คือ นายปกรณ์ เตชสิทธิ์วรโชติ    ห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงคั่วกาแฟ วังน้ำเขียว  จ.นครราชสีมา   กับนางสาววัชรี พรมทอง  ห้างหุ้นส่วนจำกัด น่านดูโอ คอฟฟี่ จ.น่าน  โดย SME D Bank นอกจากให้บริการทางการเงิน ยังสนับสนุนลูกค้าตลอดเส้นทางธุรกิจ  หนึ่งในนั้น คือ กิจกรรมแนะนำให้ลูกค้าจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ระหว่างกัน  ซึ่งการจับคู่ธุรกิจครั้งนี้  สร้างประโยชน์แก่ลูกค้าได้สนับสนุนธุรกิจกันและกัน ทั้งการผลิต และการตลาด ที่สำคัญ ยังเป็นการเชื่อมโยงสร้างประโยชน์ไปสู่คลัสเตอร์ธุรกิจกาแฟภาคเหนือและภาคอีสาน  ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟในท้องถิ่นจนถึงผู้บริโภค ทั้งนี้ ภายในงานยังได้รับเกียรติจากผู้บริหารหลายหน่วยงานเข้าร่วมพิธี เช่น นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการ จ.น่าน เป็นต้น  จัด ณ  ห้างหุ้นส่วนจำกัด น่านดูโอ คอฟฟี่ จ.น่าน

    

Skip to content