fbpx

SME D Bank ร่วมลงนามสนับสนุนเงินทุน หนุนเอสเอ็มอีเป็นคู่ค้ากับภาครัฐ

SME D Bank ร่วมลงนามสนับสนุนเงินทุน หนุนเอสเอ็มอีเป็นคู่ค้ากับภาครัฐ

นายสมานพงษ์ เกลี้ยงลำยอง รองกรรมการผู้จัดการ   ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือผ่านระบบออนไลน์   “การสนับสนุนเงินทุนสำหรับ SME เพื่อการเป็นคู่ค้ากับภาครัฐ” ระหว่างสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กับสถาบันการเงิน 8 แห่ง เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่มีมูลค่ากว่า 1.3 ล้านล้านบาทต่อปี  โดย SME D Bank จัดเตรียมสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษ ในโครงการ “สินเชื่อ Smart Factoring บัญชีเดียว” วงเงินรวม 10,000 ล้านบาท  ช่วยเติมเงินทุนหมุนเวียน ควบคู่พัฒนาเพิ่มความรู้  สนับสนุนให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอียกระดับการเป็นคู่ค้ากับภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลักดันธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคง และยั่งยืน    ณ อาคารสำนักงานใหญ่ SME D Bank  เมื่อเร็วๆ นี้

      .

Skip to content